Vietnamese

440px Natively Vietnamese speaking areasHiến Chương Tình Thương Người

Nguyên tắc tình thương người ẩn dật tận đáy tín ngưỡng của mọi tôn giáo, đạo lý và truyền thống tinh thần kêu gọi mọi người đối xử với tất cả mọi nhân sinh như chúng ta mong được họ đối xử với ta như vậy. những niềm đau khổ của cộng đồng nhân sinh quanh mình, đưa đẫy chúng ta nhận định mình không phải là trung tâm vũ trụ, nên đặt người khác vào cương vị ấy và tôn trọng danh tính thiên liêng của mỗi cá nhân, cư xử với mọi người trong sự tôn trọng phẩm giá của mỗi nhân sinh,vô kỳ thị với một tác phong nghiêm chỉnh công bằng.

Trong cuộc sống công cộng cũng như trong đời sống riêng tư, chúng ta phải nhất quyết tránh gây nên mọi điềm đau khổ cho kẻ khác. Nếu chúng ta hành động nông cuồng, gây khổ cực, khước từ hay lạm dụng những nhân quyền căn bản hoặc gây thù oán bằng cách làm hạ
giá kẻ khác – ngay đối với kẻ thù của ta – mọi hành động như vậy đều phủ nhận mục tiêu khuyến khích tình thương người cần được chia xẻ tập thể với nhau. Chúng tôi nhận chân đã thất bại không sống xứng đáng với tình thương người, cũng có người đã nhân danh tôn giáo làm tăng cường những khổ đau của kẻ khác.

Vì vậy chúng tôi thiết tha kêu gọi mọi người nên : ~ Tái thiết tình thương người vào trung tâm mọi đạo lý và tôn giáo ~ Trở về với nguyên lý cô lưu khẳng định rằng mọi sự thông luân giải thích những thánh kinh nuôi dưỡng cưỡng hành, hận thù hoặc khinh miệt là không chính đáng. ~ Đảm bảo cho giới trẻ được cung cấp những trí dân(chỉ dẫn?) chính đáng và kính nể những truyền thống tín ngưỡng và văn hóa cách biệt nhau. ~ Khuyến lệ một sự phê phán tích cực về những nền văn hóa và tôn giáo khác nhau ~ Nuôi dưỡng cảm tình hiểu biết chia xẻ những niềm đau khổ của mọi nhân sinh – dù là thù địch.

About Us

 • charter brand transp blue mediumCharter for Compassion International provides an umbrella for people to engage in collaborative partnerships worldwide. Our mission is to bring to life the principles articulated in the Charter for Compassion through concrete, practical action in a myriad of sectors.

Newsletters

 • Be up to date with our latest news.
 • SUBSCRIBE

CONTACT

 • Charter for Compassion
 • PO Box 10787
 • Bainbridge Island, WA 98110
 • twitter
 • facebook1
 • facebook2
 • youtube
 • linked in
 • pinterest
 • instagram
 • tumblr